Functieomschrijving

U bedient bouwplaatsmachines en staat in voor de aan-en afvoer van materialen en grondstoffen van en naar de werfzone. Verder wordt van u verwacht dat u de grondwerkers die aanwezig zijn op de werf bijstaat bij het uitvoeren van hun taken.

Profiel

Rijbewijs C is een vereiste

Jobgerelateerde competenties

 • Bedienen van bouwplaatsmachines en autolaadkraan
 • Aan- en afvoer van materialen en grondstoffen
 • De uitgraving opvullen en aandammen
 • Grond- en funderingswerken uitvoeren voor het plaatsen van bestratingen, elementen van stadsinrichting, …
 • De werf en de werfomgeving beveiligen door signalisatie, bakens, omleidingen, …
  De circulatiemogelijkheden van werfmachines bepalen volgens de inplanting van het terrein
 • Rolgrind of steenslag spreiden of verdichten
 • Bodemlagen en afdeklagen aanbrengen en verdichten

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Leervermogen hebben

Aanbod

Verloning volgens paritair comité bouw